Aug
27

สัมมนา เรื่อง “การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด”

Download File:

– หนังสือ การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด (วช.).

– ร่างกำหนดการ

– กรอบการสัมมนา

 

Aug
26

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Download File:

MOU1_1

MOU1_2

MOU1_3

MOU1_4

ภาพบรรยากาศงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Jun
29

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมจากภูมิปัญญา ระดับภูมิภาค สำหรับกรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก ประจำปี 2558

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมจากภูมิปัญญา ระดับภูมิภาค สำหรับกรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก ประจำปี 2558
จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ผลงาน แป้งอัดแข็งจากกะลามะพร้าว
โดย คุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์
 
2. ผลงาน ระบบให้ความร้อนอัตโนมัติของลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับการนวดไทย
โดย นายจตุรพิธ เกราะแก้ว และคณะ
 
3.ผลงาน ผลิตภัณฑ์สปาไทย มหัศจรรย์แห่งความงามจากกล้วยน้ำไทย
โดย ดร.ไฉน น้อยแสง และคณะ
 

 

หมายเหตุ รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

Mar
30

ผลงานที่ได้จดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลงานที่ได้จดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม )

    

 

Jan
31

รวมผลงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม(คลิ๊ก Download)

 

Older posts «